HTML5 Icon

Jabatan Tanah dan Ukur

Welcome to Land Development Portal
Selamat datang ke Portal Pembangunan Tanah

This portal enables land owners to apply for Land Development related dealings online.
Portal ini membolehkan pemilik tanah membuat permohonan urusniaga berkaitan pembangunan tanah secara dalam talian.

Maklumat lanjut ยป

Untuk Pengguna Awam

* Bahagian diperlukan
×